�vodn� strana


Klub » Historie Boskovské kopané

Kopaná přichází do našich zemí v druhé polovině 19.století z Anglie. Jejími prvními propagátory byli studenti, ale v době Rakouska-Uherska zemské uspořádání organizaci moc nepřeje. Rozvoj české kopané začíná po vzniku samostatného Československa. Kromě celostátních soutěží vznikly dle zemského uspořádání i soutěže zemské a župní. V tomto období začíná kopaná i v Boskovicích. Umožnění činnosti různých spolků vede ke vzniku několika oddílů. A tak vedle židovského spolku Makabi, vznikají oddíly SK Boskovice, Rudá hvězda Boskovice a na Bělé Mazuráci. Teprve později dochází ke sjednocení kopané v Boskovicích v AC Velen Boskovice.

Nepopiratelnou roli v rozvoji kopané hraje ekonomická situace. Je třeba si uvědomit, že žádný sport není ekonomicky soběstačný nebo jeho provoz stojí peníze. Od počátku přispívají sportovci na činnost příspěvky. Vstupné od diváků nestačí nikdy pokrýt náklady a tak je kopaná od samého počátku závislá na příspěvcích. Dříve se těmto přispívajícím říkalo mecenáši, dnes jsou to sponzoři.

Prvním mecenášem  v Boskovicích byl pan Klíč, obchodník s textilním zbožím, který daroval klubu dresy. Mezi další patřili pan Braun-boskovický továrník, pan Cibulka - výrobce oděvů a řada dalších obchodníků, kteří přispívali finančně nebo materiálně. Nesmíme zapomenout na hraběte Mensdorffa, který prodal velmi lacino pozemek v Červené zahradě na výstavbu hřiště. Po válce hlavně v 50. a 60. letech poskytoval příspěvek nejen stát, ale i tehdy tak zvaní patroni - závody a jejich odborové organizace. Toto financování pokračovalo do 90. let minulého století. Byla zde jednotná tělovýchovná organizace - ČSTV, řízená a kontrolovaná státem a taky státem dotována.

A nyní od ekonomiky k úkolům a cílům. Měla-li se hrát kopaná závodně, nestačilo mít jen 11 hráčů, bylo třeba i materiálního vybavení (míče, dresy, brány, hřiště, kopačky atd.). Zpočátku si mnohé hráči pořizovali sami, především míče a kopačky. Hrávalo se ve stejnobarevných košilích, jako hřiště posloužila obecní louka nebo různé plácky, ale pro soutěže muselo být hřiště.© 2014 FC BOSKOVICE. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ