�vodn� strana


Klub » Historie Boskovské kopané » Prvních 50 let Boskovické kopané

Počátky boskovické kopané spadají do roku 1921, kdy začínají na území města vznikat jednotlivé spolky organizované kopané, která se v roce 1926 spojují v jeden celek a vzniká tým AC VELEN BOSKOVICE, který je pokračovatelem odboru kopané SK Boskovice založenému roku 1921.

V roce 1921 je sehráno prvních 15 zápasů. Jedním z nich je i zápas s AFK Blansko, ve kterém Boskovice vítězí 2:1. V této době reprezentovali Boskovice mimo jiné Pavel Pistorius, Ferda a Antonín Krejčí, Alois Bušina,  v dalších letech Korec, Bedáň, Loukota, Indra, Babka, Bašný, Vincenc, Dostál.

Dlouholetou funkcionářkou SK Boskovice byla paní Boháčková, která si nenechala ujít jediný domácí zápas co by fanynka. V roce 1929 navštěvovalo fotbalové zápasy velké množství fanoušků, nejvíce se jich přišlo podívat na zápas s AFK Tišnov (400). V tomto období dochází i k výstavbě stadionu v Červené zahradě, které bylo započato v březnu roku 1933 a první utkání se na něm odehrálo 28.října 1933 čili 7 měsíců po zahájení výstavby. Slavnostní otevření stadionu proběhlo 12.srpna 1934 a zúčastnil se ho i předseda západomoravské župy mjr. Brada.

V meziválečném období byl sport jedinou okupanty povolenou činností. I když se jednalo o období nepříznivé národu byla to doba velkého rozvoje sportu. V Boskovicích po válce dochází k odchodu hráčů do jiných lokalit země, ale na kopanou to nemá takový dopad. V této době se AC Velen Boskovice věnoval mládeži. Měl 4 žákovská družstva a 2 dorosty.

V této době bylo sehráno významné utkání s reprezentačním výběrem Prahy, který z 10 zápasů v západomoravské župě prohrál jediný a to právě s Boskovicemi 2:1. Na tomto utkání bylo přítomno 2000 platících diváků! V roce 1947 začíná růst i kvalita a přichází postup do vyšší soutěže, hraje se i o postup do divize. V 50. a 60. letech dochází k sjednocení tělovýchovy a AC Velen se přejmenovává na TJ Minerva Boskovice.

V tomto období dochází k poklesu výkonnosti, která je zapříčiněna převážně přebudováním stadionu, kdy se mistrovská utkání hrají ve Svitávce a netrénuje se. Dochází k reorganizaci soutěží a v Boskovicích se hraje I. A třída.

Uveďme některá jména, která v této době byla postrachem soupeřů.

Brankáři
Kotbauer, Juřek, Korec, Kolčava, Kubín, Rebelka, Alois Tichý, Trmač, Molt

Obránci
Pistorius, Beránek, Vinda Dostál, Halečka, Staněk, Stejskal, Zemánek, Kyncl, Kolář, Milan Hájek, Svěrák, Mazal

Záložníci
O.Chlup, Krejčí, Urbánek, Vávra, Babka, Havelka, Čermák, Slezák, Skoumal, Korec, Koupý, Trnečka, Dvořák, Tribula, Jarda a Pavel Scheinerovi, Sedlák

Útočníci
Blažek, Bušina, Beránek, Ferda a Antonín Krejčí, Bašný, Zapletal, Trapl, Chlup, Juřina, Havelka, Loukota, Chmůra, Červenka, Adolf Borek, Krčka, Vladimír Cihlář senior, Kučera, Kupka, Exner, Indra, Vychodil, Meszároš, Kovář, Ševčík, Vladimír Cihlář junior, Jiří Koudelka

Období po roce 1969 - období tzv.normalizace a tuhé centralizace se projevilo zejména centrálním řízením shora. Někteří funkcionáři museli vzhledem ke svým postojům ke vstupu armád do naší republiky z politického a společenského života odejít.

Sport nebo jiná zájmová činnost, to byla jediná možnost, kde se mohli realizovat, ale vedení reprezentace to bylo pod kontrolou nadřízených orgánů. Volení předsedové oddílů či jednot museli být schválení stranou nebo byli na přední místa přímo dosazováni. Taková byla v těchto letech situace. Tato negativní stránka řízení tělovýchovy byla kompenzována financováním. Činnost sportovních jednot byla dotována z centra, ze státních peněz podle schváleného rozpočtu. Oddílu kopané v tomto období hodně pomohlo, že TJ Minerva, jejíž byl součástí byla druhá největší na okrese.

Organizovala okrskové spartakiády 1x za 5let -1975, 1980, 1985. V této době se na stadionu hodně budovalo a opravovalo. Na spartakiádní úpravy byly vyčleněny samostatné finance, a proto došlo k mnoha úpravám. V tomto období byly pořádány na našem stadionu různé sportovní akce s celostátní působností - Elitexiády, Lesiády apod. Tyto akce rovněž přispěly k propagaci Boskovic a našeho fotbalového oddílu. Při těchto akcích se navazovaly nové kontakty s tělovýchovnými pracovníky, doba byla příznivá pro rozvoj tělovýchovných kádrů. Prováděla se celá řada školení a oddíl kopané věnoval velkou péči vyškolení nových trenérů.

V 70. letech měl oddíl okolo 20 trenérů 2., 3. a 4. třídy. Patřili k nim Adolf Borek, Pavel Dosedla, Vladimír Kotrhonz, Antonín Havelka, Tibor Danyi, Milan Huzlik, Jiří Koudelka, Miroslav Suchý, Karel Sedlák. V 80. letech pak přibyli Josef Ondruch, Miroslav Levý, Václav Borek, Pavel Havelka, Karel Novotný, Antonín Kolář, Petr Chloupek a další.

Po sportovní stránce se v této době A mužstvo pohybovalo většinou na rozhraní I.B třídy a okresního přeboru. Na jeho budování se nejvíce podílel jako trenér Adolf Borek a ve funkci vedoucího mužstva Ladislav Kalandra. Naše B mužstvo se pohybovalo v okresních vodách od IV. třídy po okresní přebor. Na jeho vedení se podíleli Pavel Dosedla a ve druhé polovině tohoto období Antonín Havelka.

Chloubou byla v této době naše mládežnická družstva. Dorost hrál většinou I.třídu kraje, ale ve svém úspěšném období hrál i krajský přebor. K úspěchům lze řadit jeho postup mezi poslední 4 mužstva v českém poháru. Zde byl velice těsně vyřazen Milevskem. V kádru tohoto mužstva byli: Vladimír Bárek, Antonín Blézl, Václav Borek, Jaroslav Dvořáček, Jiří Dvořáček, Ivo Chlup, Oldřich Klejzar, Rudolf Novák, František Marek, Zdeněk a Petr Maryškovi, Oldřich Peš, Jiří Pospíšil, Zdeněk Přibyl, trenérem mužstva byl Antonín Havelka. V tomto období měl dorost dvě mužstva. Na jeho vedení se nejvíce podíleli Antonín Havelka, který s mužstvem dosáhl výrazných úspěchů a pak neméně úspěšní trenéři Josef Ondruch a Milan Huzlík.

Naši žáci měli v soutěži vždy dvě mužstva, mladší a starší žáky. Po většinu období se hrála krajská soutěž. Na práci s nejmladšími fotbalisty se nejvíce podíleli dlouholetý trenér mládeže Vladimír Kotrhonz, Josef Ondruch, Milan Huzlík a ke konci období Václav Borek, Karek Dvořák a Josef Dvořáček.

V tomto období nastupovali za A mužstvo hráči:
Bedřich Coufal, Jiří Tlamka, Ivo Krajíček, Josef Kolčava, Pavel Šmétka, Josef Charvát, František Juřek, Vladimír Cihlář, Zdeněk Cihlář, Jiří Koudelka, Jaroslav Scheiner, Pavel Scheiner, Vladimír Klapuš, Josef Vašíček, Pavel Smékal, Antonín Vávra, Antonín Sychra, Jaroslav Přibyl, František Čejka, Eduard Kubín, František Novotný, Josef Kočvara, Jaroslav Sedlák, Miroslav Suchý, Slávek Hřebíček, Josef Marek.

V letech 1971-1980 se v další generaci objevili hráči:
Jaroslav Koutný, Viktor Šteflík, Miroslav Moskal, Antonín Petrů, Jaroslav Andrlík, Luboš Andrlík, Břetislav Hoferek, Petr a Pavel Chloupkovi, Miroslav Levý, Petr Ševčík, Václav Borek, Luboš Cihlář, Zdeněk Kopecký, Lubor Zrůstek, Vlastimil Konopáč, Josef Rychtařík, Pavel Havelka, Luboš Ševčík, Karel Novotný, Oldřich Klejzar, Ivo Chlup, Zdeněk a Petr Maryškovi, Zdeněk Přibyl, Jiří Pospíšil, Jaroslav Marek.

V letech 1981-1990 další generace hráčů z úspěšných dorostů:
Petr Suchý, Rostislav Martínek, Karel Pečinka, Milan Pečinka, Karel Dvořák, Pavel Sychra, Josef Dvořáček, Miloš Hlaváček, Ladislav Nezval, Roman Dejmek, Petr Bednář, Jiří Ptáček, Luboš Dřevo, Pavel Šafář, Jiří Vávra, Jiří Paděra, Ivo Hrdlička, Rudolf Hrdlička, Jiří Paděra (golman).

Při hodnocení této etapy musíme zdůraznit, že většina hráčů byla našimi odchovanci a na hostování či přestup přišla pouze hrstka hráčů. Namátkou jmenujme Rychtaříka z Ráječka, golmana Krátkého ze Sloupu, Marka z Protivanova.

Spousta našich hráčů našla uplatnění ve vyšších soutěžích. Jiří Koudelka (KPS Brno), Zdeněk Cihlář (ZKL Brno), Jaroslav Sedlák (Dolné Hamre), Václav Borek (ČKD Blansko), Luboš Cihlář (Dukla Tábor, KPS Brno, ČKD Blansko), Miloš Hlaváček (ČKD Blansko, Železárny Prostějov), Ladislav Nezval (Sigma Hodonín), Petr Bednář (KPS Brno).

Na zpracování této etapy kopané v Boskovicích měl velký podíl organizační pracovník oddílu Zdeněk Neubauer, který se stal členem výboru v roce 1969. Jeho pečlivé zápisy z výborových schůzí, výroční zpráva, seřazená korespondence, celoroční přehledy výsledků všech mužstev byly v té době perfektně vedeny.© 2014 FC BOSKOVICE. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ