�vodn� strana


Klub » Historie Boskovské kopané » Budování hřiště v Boskovicích

První skutečné hřiště bylo se svolením zastupitelstva vybudováno na obecním pozemku za dnešním nádražím, v místě průmyslových podniků. Budováno bylo jednoduše, rozměřeno, postaveny branky, pomocí lopatky a vápna nalajnováno, u delší strany u středu byly postaveny dvě lavečky z prken. Toto hřiště nemělo dlouhého trvání nebo bylo přes noc zoráno.

A tak bylo vybudováno další hřiště na obecním pozemku v místech dnešní hudební školy. I zde se hrálo poměrně krátkou dobu nebo tento pozemek vyčlenilo zastupitelstvo na stavbu okresní nemocenské pojišovny. Ale toto místo kopaná neopustila, pouze došlo k přesunu hřiště o kousek dál, do místa dnešní zelené školy. V 30. letech dochází k výstavbě stadionu v červené zahradě. Hřiště mělo mimo hrací plochy i běžeckou dráhu na 100 metrů, rozběžiště a doskočiště pro skok daleký, umělé kluziště s ohřívárnou a převlékárnou. Na jižní straně byla krytá tribunka se šatnami a kolem hřiště byly vybudovány dřevěné bariéry.

V 50. letech byl stadion přebudován. Došlo k rozšíření, stavbě stupňovitého hlediště, přemístění kabin a vybudování 400 metrového oválu. V 90. letech bylo vybudováno náhradní škvárové hřiště a plocha hlavního hřiště byla zatravněna. Na počátku nového tisíciletí byla místo škvárového hřiště vybudována hrací plocha s umělou trávou III.generace.

Budování hřiš by nebylo možné bez obětavé práce funkcionářů oddílu kopané, především předsedů, kteří vedli jednání s nadřízenými orgány, majiteli pozemků, orgány státní správy a podobně.

Vzpomeňme na některá jména:
Antonín Barák, Alois Bušina, Leo Braun, Karel Kozák-hoteliér, Antonín Cibulka - výrobce oděvů, Josef Exner -továrník, Oldřich Chlup, Arnošt Bena, Miroslav Navrátil, Josef Vašíček-cukrář, Jaromír Staněk, Antonín Král, Josef Veselý.

O to, aby oddíl mohl fungovat a hrálo se vždy na připraveném hřišti a v čistých dresech, se starali hospodáři. Prvním byl pan Zemánek starší, v době jeho správcování byla vybudována umývárna se sprchami. Následovali pánové Kostík, Bušina, Konečný, Hašler. V 50. letech Vladimír Cihlář, Drobniček. V roce 1960 nastoupil do funkce správce Petr Oujezský, který společně s manželkou strávil prací pro kopanou 23 let! V současné době zajišují chod na stadionu Služby města Boskovic.© 2014 FC BOSKOVICE. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ