�vodn� strana


Klub » Historie Boskovské kopané » Chronologický přehled

 • 1921 - zakládaní fotbalových oddílů na území města dle spolků: židovský spolek Macabi, SK Boskovice, Rudá Hvězda Boskovice, Mazuráci Boskovice
 • 1921-1925 - nebyl samostatný předseda, kopaná součástí SK Boskovice, předseda pan Linda, který nebyl kopané nakloněn a žádal její zrušení.
 • 1926 - AC VELEN BOSKOVICE
 • 1926-1931 - Ferdinand Richter právník, který se zasloužil o osamostatnění kopané a založení AC VELEN BOSKOVICE
 • 1931-1939 - Leo Braun továrník, hlavní mecenáš klubu, který jako občan židovské národnosti byl v roce 1940 odvlečen a umučen v nacistickém koncentračním táboře.
 • 1939-1940 - Theodor Chalupa živnostník a mecenáš kopané.
 • 1941-1943 - Karel Kozák hoteliér na náměstí, příznivec a mecenáš boskovické kopané. Scházeli se u něj hráči a příznivci a během války dostávali kalorie(večeře).
 • 1943-1946 - Antonín Cibulka krejčí, továrník a výrobce oděvů, mecenáš kopané.
 • 1948 - TJ MINERVA BOSKOVICE
 • 1948-1950 - Oldřich Chlup bývalý hráč kopané, organizátor přestavby stadionu, pracovník Minervy.
 • 1951-1959 - Arnošt Bena vedoucí prodejny obuvi, přítel sportu, dobrý organizátor a ekonom.
 • 1960-1961 - Miroslav Navrátil bývalý hráč kopané, pracovník Minervy, předseda ZV ROH, obětavý funkcionář.
 • 1962-1964 - Jan Sušil pracovník Minervy, vedoucí odbytu.
 • 1965-1968 - Miroslav Navrátil staronový předseda.
 • 1968-1970 - Josef Vašíček cukrář, bývalý hráč kopané, jeho syn byl v 70. letech vynikající záložník.
 • 1971-1978 - Jaromír Staněk pracovník Minervy, dobrý organizátor a ekonom, obětavý funkcionář klubu.
 • 1979-1992 - Antonín Král dlouholetý pracovník tělovýchovy, obětavý fotbalový funkcionář.
 • 1992-2001 - Jaroslav Dohnálek předseda oddílu kopané, bývalý hráč, starosta města Boskovice.
 • 2001 - Aleš Hauzar.
 • 2001-2004 - Josef Dvořáček (předseda klubu), Zdeněk Neubauer st. (sekretář klubu), Leoš David (manažer klubu), VV - Karel Dvořák, Aleš Hauzar, Milan Huzlík, Antonín Kolář, Miroslav Levý, Jiří Paděra.
 • 2004-2005 - Jaroslav Korčák (předseda klubu).
 • 2005-2006 - Tomáš Kopecký (prezident klubu), Leoš David (manažer a finanční mecenáš klubu).
 • 2006-2008 - Luboš Cihlář (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV - Zdeněk Bušina, Gustav Grûn, Jiří Paděra, Jiří Vorlický.
 • 2008-2009 - Pavel Holcner (předseda klubu).
 • 2010 - FC BOSKOVICE o.s.
 • 2010-2013 - Jiří Vorlický (koordinátor), Josef Dvořáček (organizačně-provozní manažer), Mario Kubec (manažer pro komunikaci a vnější vztahy).
 • 2013 - 2015 Radek Stříž (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV - Václav Borek, Dominik Božek, Jan Hadáček, Antonín Kolář, Oldřich Kovář, MuDr.Pavel Menšík, Antonín Oujezský, Jiří Vávra.
 • 2016 FC BOSKOVICE z.s.
 • 2016 - Radek Stříž (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV - Václav Borek, Dominik Božek, Jan Hadáček, Antonín Kolář, Oldřich Kovář, MuDr.Pavel Menšík, Antonín Oujezský, Jiří Vávra.


© 2014 FC BOSKOVICE. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ