�vodn� strana


Klub » Zázemí klubu

Klub má k dispozici dvě travnatá hřiště. Jsou součástí překrásného sportovního areálu v Červené zahradě. Hlavní plocha má povrch přírodní a na druhém hřišti je umělá tráva s technologií 3. generace. K dispozici jsou čtyři kabiny pro hráče a jedna pro rozhodčí. Klub současně spolupracuje s Městskými lázněmi, kde je možné využívat rehabilitační a regenarční zázemí areálu.


© 2014 FC BOSKOVICE. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ