�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova + aktuální PLÁN.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                  MLADŠÍ                     STARŠÍ

ST 16.10.             Lázně                       Lázně

PO 21.10.             Školička                   Slovákova

ST 23.10.             Lázně                       Lázně

PO 28.10.             Státní svátek           Státní svátek

ST 30.10.             Prázdniny                 Prázdniny

PO 04.11.             Sušilova                   Školička

ST 06.11.             Lázně                       Lázně

PO 11.11.             Školička                   Slovákova

ST 13.11.             Lázně                       Lázně

PO 18.11.             Sušilova                   Školička

ST 20.11.             nám. 9. května        Slovákova

PO 25.11.             Školička                   Slovákova

ST 27.11.             Sušilova                   nám. 9. května

 

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ