�vodn� strana


Vorlický: Je to ocenění celého klubu

 

28.února * Velké úspěchy získal na vyhlášení nejlepších fotbalistů koordinátor, trenér a hráč našeho klubu Jiří Vorlický. Zástupci okresních oddílů jej zvolili jako nejlepšího trenéra i osobnost roku. Na pódiu se setkal i s bývalým trenérem Jiřím Tichým, který jej vedl před patnácti lety.

 

Jak si vážíš dvojího ohodnocení na vyhlášení fotbalistů roku?

Dvojího ocenění si velice vážím a děkuji za ně. Hlavně však vnímám toto ocenění jako určitou formu ohodnocení práce všech složek v našem klubu a o to příjemnější je zjištění, že nás okolí vnímá pozitivně.

 

Co je cennější? Trenér nebo osobnost?

Fotbal je kolektivní sportovní hrou. V našem klubu je spolupráce kolektivní a veškerá individuální ocenění jsou zároveň oceněním týmovým, takže nedokážu, ani nechci, rozlišovat jejich význam. Příkladem uvedu sportovní pohled. Jako trenér a koordinátor mám hlavní zodpovědnost za klubové výsledky a jsem neustále v podvědomí sportovní veřejnosti. Ale je tu mnoho dalších osob, které nejsou tolik vidět, avšak jejich práce je minimálně rovnocenná s tou mojí a zde jde o práci týmovou. Mé ocenění tak patří každému členu našeho klubu a já tímto za spolupráci děkuji.

 

Setkal jsi se znovu s Jiřím Tichým, kde jste se v minulosti potkali?

S Jiřím Tichým jsem se setkal po 15 letech a musím říct, že pro mě bylo velkou ctí, když mě i po tak dlouhé době poznal a naši spolupráci v podobě trenér-hráč si dobře pamatoval. Bylo to v době mého působení v klubu 2.ligy Tatranu Poštorná, kde mě společně s Antonínem Juranem trénoval.

 

Při předávání ceny jsi se rozpovídal, můžeš to zopakovat?

Moje řeč byla upřímná a taková jak jsem ji v ten moment cítil. Zmínil jsem názor, že na formování osobnosti každého člověka má vliv mnoho faktorů. Záleží na tom, jakou osobností se chce člověk stát. Zatím jsem ve svém životě měl ohromné štěstí na velké osobnosti s velkým charakterem. Z každého poznání si odnáším to nejcennější, ZKUŠENOST. Jinak osobností je pro mě každá žívá bytost, která ctí význam slov - ÚCTA a RESPEKT.

 

Jak hodnotíš poměrně velké zastoupení hráčů FC Boskovice v hlavních kategoriích?

Početné zastoupení na vyhodnocování je pro nás všechny určitým závazkem a nemůžu udělat nic jiného než poblahopřát oceněným a zopakovat poděkování všem, kteří všem ohodnoceným na pomyslná místa pomohli.

 

Je v našem mužstvu někdo, kdo by si umístění mezi touto jedenáctkou určitě zasloužil?

Omlouvám se, ale odpověď je jen jedna. Zasloužil by si to každý člen týmu.

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ