📝💭 | Hodnocení sezóny od trenérů Vlasty a Míši: Fotbalová školička byla primárně určena pro ročníky 2017 a 2018, kdy se našich tréninků účastnili i mladší děti. Hlavním cílem našich tréninků během celého roku bylo mobilizovat přirozené schopnosti každého dítěte prostřednictvím oblíbených sportovních her, honiček, opičí dráhy a dalších aktivit, které vedou k všeobecnému pohybovému rozvoji. Zábavnou formou jsme se snažili o rozvíjení a formování nejen pohybové stránky, ale i vytvoření citového vztahu k pohybu. Při fotbalovém tréninku takto malých dětí převládalo rozvíjení dítěte jako jednotlivce a kdy byl preferován rozvoj individuálního herního výkonu. Během roku se naše děti také účastnili fotbalových turnajů, kde převládali malé formy her. V červnu proběhlo slavnostní rozloučení zápasem rodičů proti dětem a sourozencům a předání fotbalových míčů, jako odměna za skvělý rok. V srpnu je pro děti připraven letní příměstský tábor, který bude zaměřen na celkový rozvoj dětí po všech výše uvedených stránkách. Budeme se těšit na září, že se sejdeme v minimálně takto početné sestavě.

7 srpna, 2023