�vodn� strana


Informace pro hráče a členy.

Členská základna klubu.

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu dle čl. II. stanov klubu. O přijetí za člena klubu rozhoduje VV klubu FCB.

Výše členského příspěvku klubu pro rok 2019 (sezona 2019/20) - 500,-- Kč. Bonus pro členy FCB permanentka na domací fotbalové zápasy ZDARMA.

Hráči klubu.

Členský příspěvek hráčů klubu se platí na účet klubu u KB Boskovice, číslo účtu: 354359530217/0100 nebo jinak po dohodě s trenéry a vedoucími jednotlivých mužstev.


Stanovení výše ročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu pro fotbalovou sezónu 2019/20 (1.7.2019 - 30.6.2020).


  • muži -   3.000,- Kč za osobu
  • dorostenci -   2.500,- Kč za osobu
  • žáci -   2.500,- Kč za osobu
  • přípravky -   2.000,- Kč za osobu
  • předpřípravka -    1.000,- Kč za osobu / první půlrok ZDARMA

 

Roční nebo pololetní příspěvek (1/2 ročního příspěvku) na zajištění sportovní činnosti klubu se platí na fotbalovou sezónu 2019/20. Platba nejpozději v těchto termínech:

Platba do 30.9.2019(Druhá polovina platby možná s odkladem do 28.2.2020.)

Pravidla v placení ročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu vyhlašuje a upravuje výkonný výbor klubu vždy na začátku fotbalové sezony. Pro sezonu 2019/20 stanovuje výkonný výbor klubu tyto podmínky. 

Více na stránkách FCB viz. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Za výběry v řádných termínech zodpovídají TRENÉŘI a VEDOUCÍ jednotlivých mužstev.

 

Výkonný výbor FC Boskovice.

 


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ