�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova ..... DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních a pro bruslení a hokej na Zimním stadionu v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                   MLADŠÍ                     STARŠÍ

od ST 11.03.        PŘERUŠENO             PŘERUŠENO

  

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ