�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova + aktuální plán ÚNOR - BŘEZEN.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních a pro bruslení a hokej na Zimním stadionu v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                   MLADŠÍ                     STARŠÍ

PO 24.02.             Sušilova                   Školička

ST 26.02.              Zimák                      Zimák

PO 02.03.             Školička                   Slovákova

ST 04.03.              Zimák                       Zimák

PO 09.03.             Sušilova                   Školička

ST 11.03.              Zimák                      Zimák

PO 16.03.             Školička                   Slovákova

ST 18.03.              Zimák                      Zimák

PO 23.03.             Školička                   Školička

ST 25.03.              Zimák                      Zimák

PO 30.03.             Sušilova                  Školička
 

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ