�vodn� strana


Prvňáci budou mít od školního roku 2021/22 sportovní třídu.

ZŠ Boskovice ve spolupráci s FC Boskovice otevírá příští rok 1. třídu se zaměřením na sportovní odvětví. Třída nabídne dotaci 3 hodin tělesné výchovy týdně. Posíleno rovněž bude vedení hodiny, kdy se k třídnímu učiteli připojí ještě tělocvikář. Veškerý koncept je kladen na rozvoj všestrannosti a utvoření si pozitivní vazby ke zdravému pohybu. 

Více informací se můžete dozvědět po rozkliknutí odkazu představující projekt.

 


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ