Členské příspěvky hráčů a členů klubu.

Členský příspěvek se platí na účet klubu u KB Boskovice, číslo účtu: 35-4359530217/0100. Do variabilního symbolu uveď ID hráče či rodné číslo, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení a ročník narození.

 

Stanovení výše příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu pro rok 2024 (1.1.-31.12.2024) je 4.000,- Kč.

Pro kategorie nehrající pravidelné soutěže (minipřípravka, ročníky 2017, 2018 a mladší) je stanoven příspěvek 3.000,- Kč na osobu.

Pro nehrající členy klubu a muže „B“ je stanoven příspěvek 500,- Kč na osobu.

Pro muže „A“ je stanoven příspěvek 1000,- Kč na osobu.

V případě, že má rodič v klubu 2 děti platí 1. mladší dítě 100% a 2. starší dítě 50% stanoveného příspěvku. V případě vyššího počtu dětí, je členský příspěvek pro 3. a každé další dítě stanoven na 100,- Kč na osobu.

Pro děti trenéru je stanoven příspěvek 100,- Kč na osobu.

Členské příspěvky se platí pololetně. To znamená, že 1/2 členského příspěvku bude uhrazena do konce března (tj. do 31.3.2024) a druhá polovina do konce října (tj. do 31.10.2024). Člesnké příspěvky nepřevyšující částku 1000,- Kč budou uhrazeny jednorázově do konce října.

Příklad:

  • Dítě je ročník narození 2012 (mladší žák). Výše členského příspěvku je 4000,- Kč. Do konce března zaplatíte 2000,- Kč a do konce října dalších 2000,- Kč.
  • Dítě je ročník narození 2017 (na jaře nehraje soutěžní zápasy). Do konce března zaplatí 1500,- Kč (polovina z 3000,- Kč). Na podzim již bude v mladší přípravce a bude hrát soutěžní zápasy. Do konce října zaplatí 2000,- Kč (polovinu z 4000,- Kč).
  • Dítě je ročník narození 2018 (na jaře ani na podzim nebude hrát soutěžní zápasy). Do konce března zaplatí 1500,- Kč a do konce října zaplatí dalších 1500,- Kč.
  • Dítě je ročník narození 2005 (starší dorost). Do konce března zaplatí 2000,- Kč (polovinu z 4000,- Kč). Na podzim pak zaplatí 1/2 z částky určené pro muže „A“ nebo 1/2 částky určené pro muže „B“.

UPOZORNĚNÍ!!
Chcete-li uplatnit finanční příspěvek na sportovní aktivitu z bonusového programu zdravotní pojišťovny hráče, požádejte o vystavení faktury PŘED úhradou členského příspěvku FC Boskovice, z.s. na e-mailové adrese: irena.dvorackova@iducto.cz . Do zprávy napište jméno a příjmení hráče, mužstvo, vaši adresu, datum narození (nebo rodné číslo) a částku, kterou budete hradit.

Pravidla v placení ročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu vyhlašuje a upravuje výkonný výbor klubu.

Výkonný výbor FC Boskovice.

Ke stažení