Logo FC Boskovice

FC Boskovice

FC Boskovice je svými úspěchy dlouhodobě významný fotbalový klub, který dělá dobré jméno daleko za hranicemi okresu Blansko. Fotbalový klub FC Boskovice sklízí své úspěchy jak na poli dospělých družstev, tak i mládežnických.

Rok založení: 1921

Členská základna: 237 členů klubu

Filozofie

Přispívat svými výsledky ke zdravé společnosti, vycházející z obyčejné lidské slušnosti založené na úctě a respektu. Vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všichni, od nejmenších až po dospělé. Vychovat slušné děti, které budou dodržovat zásady fair play a pravidla slušného chování. Na tom se podílí všichni – rodiče, trenéři i vedení klubu. Záleží nám na každém jedinci a jeho rozvoji, a to jak sportovním, tak i lidském.

Bavíme se hrou není jen heslo, je to závazek, který má pro náš klub obrovský význam. Pro jeho naplnění děláme a budeme dělat maximum. Cílem klubu je umožnit sport co nejvíce dětem a u sportu je udržet do dospělosti. Mužská družstva jsou sestavena prakticky kompletně z odchovanců klubu, na což jsme v klubu po právu hrdí! Cílem klubu je v tomto trendu pokračovat. Systém práce s mládeží je tomu důkazem.

Zázemí klubu

Klub má k dispozici dvě travnatá hřiště. Jsou součástí krásného sportovního areálu v Červené zahradě. Hlavní plocha má povrch přírodní a na druhém hřišti je umělá tráva s technologií 3. generace. K dispozici jsou čtyři kabiny pro hráče a jedna pro rozhodčí. Klub v současnosti spolupracuje s oddílem AFK Letovice, kde mají mládežnická družstva k dispozici další hřiště s přírodním povrchem. Dále spolupracujeme s Městskými lázněmi, kde je možné využívat rehabilitační a regenerační zázemí areálu.

Historie klubu

Kopaná přichází do našich zemí v druhé polovině 19.století z Anglie. Jejími prvními propagátory byli studenti, ale v době Rakouska-Uherska zemské uspořádání organizaci moc nepřeje. Rozvoj české kopané začíná po vzniku samostatného Československa. Kromě celostátních soutěží vznikly dle zemského uspořádání i soutěže zemské a župní. V tomto období začíná kopaná i v Boskovicích. Umožnění činnosti různých spolků vede ke vzniku několika oddílů. A tak vedle židovského spolku Makabi, vznikají oddíly SK Boskovice, Rudá hvězda Boskovice a na Bělé Mazuráci. Teprve později dochází ke sjednocení kopané v Boskovicích v AC Velen Boskovice.

Nepopiratelnou roli v rozvoji kopané hraje ekonomická situace. Je třeba si uvědomit, že žádný sport není ekonomicky soběstačný nebo jeho provoz stojí peníze. Od počátku přispívají sportovci na činnost příspěvky. Vstupné od diváků nestačí nikdy pokrýt náklady a tak je kopaná od samého počátku závislá na příspěvcích. Dříve se těmto přispívajícím říkalo mecenáši, dnes jsou to sponzoři.

Prvním mecenášem  v Boskovicích byl pan Klíč, obchodník s textilním zbožím, který daroval klubu dresy. Mezi další patřili pan Braun-boskovický továrník, pan Cibulka – výrobce oděvů a řada dalších obchodníků, kteří přispívali finančně nebo materiálně. Nesmíme zapomenout na hraběte Mensdorffa, který prodal velmi lacino pozemek v Červené zahradě na výstavbu hřiště. Po válce hlavně v 50. a 60. letech poskytoval příspěvek nejen stát, ale i tehdy tak zvaní patroni – závody a jejich odborové organizace. Toto financování pokračovalo do 90. let minulého století. Byla zde jednotná tělovýchovná organizace – ČSTV, řízená a kontrolovaná státem a taky státem dotována.

A nyní od ekonomiky k úkolům a cílům. Měla-li se hrát kopaná závodně, nestačilo mít jen 11 hráčů, bylo třeba i materiálního vybavení (míče, dresy, brány, hřiště, kopačky atd.). Zpočátku si mnohé hráči pořizovali sami, především míče a kopačky. Hrávalo se ve stejnobarevných košilích, jako hřiště posloužila obecní louka nebo různé plácky, ale pro soutěže muselo být hřiště.

Budování hřiště v Boskovicích

První skutečné hřiště bylo se svolením zastupitelstva vybudováno na obecním pozemku za dnešním nádražím, v místě průmyslových podniků. Budováno bylo jednoduše, rozměřeno, postaveny branky, pomocí lopatky a vápna nalajnováno, u delší strany u středu byly postaveny dvě lavečky z prken. Toto hřiště nemělo dlouhého trvání nebo bylo přes noc zoráno.

A tak bylo vybudováno další hřiště na obecním pozemku v místech dnešní hudební školy. I zde se hrálo poměrně krátkou dobu nebo tento pozemek vyčlenilo zastupitelstvo na stavbu okresní nemocenské pojišťovny. Ale toto místo kopaná neopustila, pouze došlo k přesunu hřiště o kousek dál, do místa dnešní zelené školy. V 30. letech dochází k výstavbě stadionu v červené zahradě. Hřiště mělo mimo hrací plochy i běžeckou dráhu na 100 metrů, rozběžiště a doskočiště pro skok daleký, umělé kluziště s ohřívárnou a převlékárnou. Na jižní straně byla krytá tribunka se šatnami a kolem hřiště byly vybudovány dřevěné bariéry.

V 50. letech byl stadion přebudován. Došlo k rozšíření, stavbě stupňovitého hlediště, přemístění kabin a vybudování 400 metrového oválu. V 90. letech bylo vybudováno náhradní škvárové hřiště a plocha hlavního hřiště byla zatravněna. Na počátku nového tisíciletí byla místo škvárového hřiště vybudována hrací plocha s umělou trávou III.generace.

Budování hřiště by nebylo možné bez obětavé práce funkcionářů oddílu kopané, především předsedů, kteří vedli jednání s nadřízenými orgány, majiteli pozemků, orgány státní správy a podobně.

Vzpomeňme na některá jména:
Antonín Barák, Alois Bušina, Leo Braun, Karel Kozák-hoteliér, Antonín Cibulka – výrobce oděvů, Josef Exner -továrník, Oldřich Chlup, Arnošt Bena, Miroslav Navrátil, Josef Vašíček-cukrář, Jaromír Staněk, Antonín Král, Josef Veselý.

O to, aby oddíl mohl fungovat a hrálo se vždy na připraveném hřišti a v čistých dresech, se starali hospodáři. Prvním byl pan Zemánek starší, v době jeho správcování byla vybudována umývárna se sprchami. Následovali pánové Kostík, Bušina, Konečný, Hašler. V 50. letech Vladimír Cihlář, Drobniček. V roce 1960 nastoupil do funkce správce Petr Oujezský, který společně s manželkou strávil prací pro kopanou 23 let! V současné době zajišťují chod na stadionu Služby města Boskovic.

Prvních 50 let Boskovické kopané

Počátky boskovické kopané spadají do roku 1921, kdy začínají na území města vznikat jednotlivé spolky organizované kopané, která se v roce 1926 spojují v jeden celek a vzniká tým AC VELEN BOSKOVICE, který je pokračovatelem odboru kopané SK Boskovice založenému roku 1921.

V roce 1921 je sehráno prvních 15 zápasů. Jedním z nich je i zápas s AFK Blansko, ve kterém Boskovice vítězí 2:1. V této době reprezentovali Boskovice mimo jiné Pavel Pistorius, Ferda a Antonín Krejčí, Alois Bušina,  v dalších letech Korec, Bedáň, Loukota, Indra, Babka, Bašný, Vincenc, Dostál.

Dlouholetou funkcionářkou SK Boskovice byla paní Boháčková, která si nenechala ujít jediný domácí zápas co by fanynka. V roce 1929 navštěvovalo fotbalové zápasy velké množství fanoušků, nejvíce se jich přišlo podívat na zápas s AFK Tišnov (400). V tomto období dochází i k výstavbě stadionu v Červené zahradě, které bylo započato v březnu roku 1933 a první utkání se na něm odehrálo 28.října 1933 čili 7 měsíců po zahájení výstavby. Slavnostní otevření stadionu proběhlo 12.srpna 1934 a zúčastnil se ho i předseda západomoravské župy mjr. Brada.

V meziválečném období byl sport jedinou okupanty povolenou činností. I když se jednalo o období nepříznivé národu byla to doba velkého rozvoje sportu. V Boskovicích po válce dochází k odchodu hráčů do jiných lokalit země, ale na kopanou to nemá takový dopad. V této době se AC Velen Boskovice věnoval mládeži. Měl 4 žákovská družstva a 2 dorosty.

V této době bylo sehráno významné utkání s reprezentačním výběrem Prahy, který z 10 zápasů v západomoravské župě prohrál jediný a to právě s Boskovicemi 2:1. Na tomto utkání bylo přítomno 2000 platících diváků! V roce 1947 začíná růst i kvalita a přichází postup do vyšší soutěže, hraje se i o postup do divize. V 50. a 60. letech dochází k sjednocení tělovýchovy a AC Velen se přejmenovává na TJ Minerva Boskovice.

V tomto období dochází k poklesu výkonnosti, která je zapříčiněna převážně přebudováním stadionu, kdy se mistrovská utkání hrají ve Svitávce a netrénuje se. Dochází k reorganizaci soutěží a v Boskovicích se hraje I. A třída.

Uveďme některá jména, která v této době byla postrachem soupeřů.

Brankáři
Kotbauer, Juřek, Korec, Kolčava, Kubín, Rebelka, Alois Tichý, Trmač, Molt

Obránci
Pistorius, Beránek, Vinda Dostál, Halečka, Staněk, Stejskal, Zemánek, Kyncl, Kolář, Milan Hájek, Svěrák, Mazal

Záložníci
O.Chlup, Krejčí, Urbánek, Vávra, Babka, Havelka, Čermák, Slezák, Skoumal, Korec, Koupý, Trnečka, Dvořák, Tribula, Jarda a Pavel Scheinerovi, Sedlák

Útočníci
Blažek, Bušina, Beránek, Ferda a Antonín Krejčí, Bašný, Zapletal, Trapl, Chlup, Juřina, Havelka, Loukota, Chmůra, Červenka, Adolf Borek, Krčka, Vladimír Cihlář senior, Kučera, Kupka, Exner, Indra, Vychodil, Meszároš, Kovář, Ševčík, Vladimír Cihlář junior, Jiří Koudelka

Období po roce 1969 – období tzv.normalizace a tuhé centralizace se projevilo zejména centrálním řízením shora. Někteří funkcionáři museli vzhledem ke svým postojům ke vstupu armád do naší republiky z politického a společenského života odejít.

Sport nebo jiná zájmová činnost, to byla jediná možnost, kde se mohli realizovat, ale vedení reprezentace to bylo pod kontrolou nadřízených orgánů. Volení předsedové oddílů či jednot museli být schválení stranou nebo byli na přední místa přímo dosazováni. Taková byla v těchto letech situace. Tato negativní stránka řízení tělovýchovy byla kompenzována financováním. Činnost sportovních jednot byla dotována z centra, ze státních peněz podle schváleného rozpočtu. Oddílu kopané v tomto období hodně pomohlo, že TJ Minerva, jejíž byl součástí byla druhá největší na okrese.

Organizovala okrskové spartakiády 1x za 5let -1975, 1980, 1985. V této době se na stadionu hodně budovalo a opravovalo. Na spartakiádní úpravy byly vyčleněny samostatné finance, a proto došlo k mnoha úpravám. V tomto období byly pořádány na našem stadionu různé sportovní akce s celostátní působností – Elitexiády, Lesiády apod. Tyto akce rovněž přispěly k propagaci Boskovic a našeho fotbalového oddílu. Při těchto akcích se navazovaly nové kontakty s tělovýchovnými pracovníky, doba byla příznivá pro rozvoj tělovýchovných kádrů. Prováděla se celá řada školení a oddíl kopané věnoval velkou péči vyškolení nových trenérů.

V 70. letech měl oddíl okolo 20 trenérů 2., 3. a 4. třídy. Patřili k nim Adolf Borek, Pavel Dosedla, Vladimír Kotrhonz, Antonín Havelka, Tibor Danyi, Milan Huzlik, Jiří Koudelka, Miroslav Suchý, Karel Sedlák. V 80. letech pak přibyli Josef Ondruch, Miroslav Levý, Václav Borek, Pavel Havelka, Karel Novotný, Antonín Kolář, Petr Chloupek a další.

Po sportovní stránce se v této době A mužstvo pohybovalo většinou na rozhraní I.B třídy a okresního přeboru. Na jeho budování se nejvíce podílel jako trenér Adolf Borek a ve funkci vedoucího mužstva Ladislav Kalandra. Naše B mužstvo se pohybovalo v okresních vodách od IV. třídy po okresní přebor. Na jeho vedení se podíleli Pavel Dosedla a ve druhé polovině tohoto období Antonín Havelka.

Chloubou byla v této době naše mládežnická družstva. Dorost hrál většinou I.třídu kraje, ale ve svém úspěšném období hrál i krajský přebor. K úspěchům lze řadit jeho postup mezi poslední 4 mužstva v českém poháru. Zde byl velice těsně vyřazen Milevskem. V kádru tohoto mužstva byli: Vladimír Bárek, Antonín Blézl, Václav Borek, Jaroslav Dvořáček, Jiří Dvořáček, Ivo Chlup, Oldřich Klejzar, Rudolf Novák, František Marek, Zdeněk a Petr Maryškovi, Oldřich Peš, Jiří Pospíšil, Zdeněk Přibyl, trenérem mužstva byl Antonín Havelka. V tomto období měl dorost dvě mužstva. Na jeho vedení se nejvíce podíleli Antonín Havelka, který s mužstvem dosáhl výrazných úspěchů a pak neméně úspěšní trenéři Josef Ondruch a Milan Huzlík.

Naši žáci měli v soutěži vždy dvě mužstva, mladší a starší žáky. Po většinu období se hrála krajská soutěž. Na práci s nejmladšími fotbalisty se nejvíce podíleli dlouholetý trenér mládeže Vladimír Kotrhonz, Josef Ondruch, Milan Huzlík a ke konci období Václav Borek, Karek Dvořák a Josef Dvořáček.

V tomto období nastupovali za A mužstvo hráči:
Bedřich Coufal, Jiří Tlamka, Ivo Krajíček, Josef Kolčava, Pavel Šmétka, Josef Charvát, František Juřek, Vladimír Cihlář, Zdeněk Cihlář, Jiří Koudelka, Jaroslav Scheiner, Pavel Scheiner, Vladimír Klapuš, Josef Vašíček, Pavel Smékal, Antonín Vávra, Antonín Sychra, Jaroslav Přibyl, František Čejka, Eduard Kubín, František Novotný, Josef Kočvara, Jaroslav Sedlák, Miroslav Suchý, Slávek Hřebíček, Josef Marek.

V letech 1971-1980 se v další generaci objevili hráči:
Jaroslav Koutný, Viktor Šteflík, Miroslav Moskal, Antonín Petrů, Jaroslav Andrlík, Luboš Andrlík, Břetislav Hoferek, Petr a Pavel Chloupkovi, Miroslav Levý, Petr Ševčík, Václav Borek, Luboš Cihlář, Zdeněk Kopecký, Lubor Zrůstek, Vlastimil Konopáč, Josef Rychtařík, Pavel Havelka, Luboš Ševčík, Karel Novotný, Oldřich Klejzar, Ivo Chlup, Zdeněk a Petr Maryškovi, Zdeněk Přibyl, Jiří Pospíšil, Jaroslav Marek.

V letech 1981-1990 další generace hráčů z úspěšných dorostů:
Petr Suchý, Rostislav Martínek, Karel Pečinka, Milan Pečinka, Karel Dvořák, Pavel Sychra, Josef Dvořáček, Miloš Hlaváček, Ladislav Nezval, Roman Dejmek, Petr Bednář, Jiří Ptáček, Luboš Dřevo, Pavel Šafář, Jiří Vávra, Jiří Paděra, Ivo Hrdlička, Rudolf Hrdlička, Jiří Paděra (golman).

Při hodnocení této etapy musíme zdůraznit, že většina hráčů byla našimi odchovanci a na hostování či přestup přišla pouze hrstka hráčů. Namátkou jmenujme Rychtaříka z Ráječka, golmana Krátkého ze Sloupu, Marka z Protivanova.

Spousta našich hráčů našla uplatnění ve vyšších soutěžích. Jiří Koudelka (KPS Brno), Zdeněk Cihlář (ZKL Brno), Jaroslav Sedlák (Dolné Hamre), Václav Borek (ČKD Blansko), Luboš Cihlář (Dukla Tábor, KPS Brno, ČKD Blansko), Miloš Hlaváček (ČKD Blansko, Železárny Prostějov), Ladislav Nezval (Sigma Hodonín), Petr Bednář (KPS Brno).

Na zpracování této etapy kopané v Boskovicích měl velký podíl organizační pracovník oddílu Zdeněk Neubauer, který se stal členem výboru v roce 1969. Jeho pečlivé zápisy z výborových schůzí, výroční zpráva, seřazená korespondence, celoroční přehledy výsledků všech mužstev byly v té době perfektně vedeny.

Boskovická kopaná v 90. letech minulého století

I.etapa 1991-1996
Po dvaceti letech,kdy se naše A mužstvo pohybovalo mezi I.B třídou a okresním přeborem nastává v tomto období vzestup výkonnosti, s kterým se dostavily i výsledky. Bylo to období, kdy vyzrál velmi dobrý kolektiv dorostenců, který v předcházejícím období vedl Milan Huzlík a právě on přechází společně s touto generací k A mužstvu, ať už jako trenér nebo manažer. Řada dorostenců se vrací z úspěšných hostování ve vyšších soutěžích a tvoří se mužstvo s vyzrálým herním projevem.

Sezóna 1991-1992
A mužstvo se v I.A třídě umístilo na 13.místě, což znamenalo sestup do I.B třídy. U mužstva ukončil svoji činnost hrající trenér Stanislav Ševčík a na jeho místo nastoupil Milan Huzlík.

Mužstvo tvořili: Stanislav Ševčík, Vladimír Ševčík, Petr Bednář, Karel Dvořák, Milan Pečinka, Pavel Sychra, Vladimír Petrů, Jiří Kopecký, Jiří Ertl, Martin Chatrný, Jiří Korčák, Rudolf Hrdlička, Martin Cetkovský, Petr Suchý, Jiří Suchý, Jan Přichystal, Pavel Stara, David Huzlík, Aleš Odehnal, Dalibor Kocůrek, Rosťa Martínek.

V této sezoně hostovali naši hráči v jiných oddílech – Mirek Mervart v Montážích Praha, Michal Tůma ve VCHZ Pardubice a TJ Náchod, Martin Fagulec ve VCHZ Pardubice a Radek Stříž ve Zbrojovce Brno.

B mužstvo hrálo okresní přebor a skončilo na 2.místě za postupující MKZ Rájec-Jestřebí. Trenérem byl Karel Pečinka.

Dorost pod vedením Josefa Ondrucha a Miroslava Levého hrál I.třídu jihomoravské župy a skončil na 2.místě o 6 bodů za postupující Bystřicí nad Pernštejnem. Přitom jasně vedoucí pozici po podzimu ztratil díky tomu, že 4 zkušené hráče uvolnil pro posílení A mužstva (Martin Fagulec, Vladimír Ševčík, Dalibor Kocůrek, Karel Černý).

Žáci pod vedením Vladimíra Kotrhonze, Josefa Dvořáčka a Karla Dvořáka skončili na 4. místě (starší) a na 6. místě (mladší). Úspěšně v této sezoně působilo také mužstvo naši fotbalové přípravky, které trénovali Antonín Kolář a Petr Martínek.

Sezóna 1992 – 1993
A mužstvo po loňském sestupu bojuje v I.B třídě, se konsoliduje a v konečné tabulce je na 3. místě za postupující Veverskou Bítýškou. Do mužstva přišly noví hráči – Radek Hlaváček ze Sokola Vísky na přestup, Miloš Hlaváček z ČKD Blansko na přestup, brankář Rostislav Pekárek ze Sokola Sloup na přestup a Pavel Nečas ze Sokola Sloup na hostování. Odešli Vladimír Ševčík do Sokola Kořenec na hostování. Z vojny se do A mužstva vrátil Jiří Suchý.

B mužstvo hrálo okresní přebor a umístilo se pod vedením Karla Pečínky na 8.místě. Dorost hrál I.třídu JmFŽ a skončil na 10.místě. Trenérem byl Miroslav Levý.

Žáci hráli rovněž I.třídu pod vedením trenérů Kotrhonze, Dvořáka a Dvořáčka. Starší skončili na 12.místě, mladší na 5.místě. Družstvo přípravky vedli opět Antonín Kolář a Petr Martínek. V roce 1993 došlo k reorganizaci výboru oddílu kopané, byl zvolen nový výbor a v čele s předsedou Jaroslavem Dohnálkem.

Sezona 1993 -1994
A mužstvo pod vedením Jiřího Pokoje hraje I.B třídu JmFŽ. Po podzimním vedení dokázalo svůj dvoubodový náskok zvýšit na konečných sedm bodů před druhým Tišnovem. Opět se tak pro Boskovice vybojovala I.A třída. Na tomto úspěchu se podíleli vedle trenéra Pokoje, vedoucího Kalandry a manažera Huzlíka hráči: Jiří Korčák, Rostislav Pekárek, Michal Tůma, Radek Stříž, Jaroslav Semecký, Martin Cetkovský, Karel Černý, Dalibor Kocůrek, Aleš Odehnal, Miloš Hlaváček, Pavel Nečas, Josef Dvořáček, David Huzlík, Jiří Suchý, Radek Hlaváček, Martin Fagulec, Pavel Stara, Martin Chatrný, Petr Bednář.

B mužstvo pod vedením Karla Pečinky a Josefa Ondrucha hrálo okresní přebor a skončilo na 3.místě, což bylo velkým úspěchem rezervy. Na tomto úspěchu se podíleli hráči: Jan Přichystal, Milan Pečinka, Karel Pečinka, Petr Bednář, Pavel Sychra, Rosťa Martínek, Mirek Barák, Antonín Kolář, Rudolf Hrdlička, Leoš Poulíček, Karel Černý, Petr Suchý, Vladimír Petrů, Petr Ondruch, Pavel Smékal, Martin Budiš, Luboš Slezák. Dorost pod vedením Luboše Kudy a Mirka Levého hrál tradičně I.třídu JmFŽ. Konečné 5.místo je úspěchem boskovické mládežnické kopané.

V kádru se objevili tito hráči: Mirek Fuchs, Jan Hadáček, Josef Vondál, Jan Vaněrek, Lukáš Kotouček, Zdeněk Neubauer, Michal Andrlík, Petr Ondruch, Martin Kolář, Honza Pavel, Zdeněk Oldřich, Zdeněk Horák, Jarek Kuda, Honza Látal.

Velice úspěšně si vedli žáci. Pod vedením Vladimíra Kotrhonze skončili starší na 1.místě v I.třidě JmFŽ a pro příští sezonu vybojovali pro Boskovice župní přebor. Mladší žáci skončili na třetím místě a společně se staršími postoupili. V soutěži byla i dvě družstva připravky. Pod vedením Jiřího Paděry, Petra Martinka a Pavla Černického skončilo A mužstvo na 4. místě a B mužstvo na 2.místě okresního přeboru přípravek.

Sezona 1994 – 1995
Podzimní část sezony hrálo A mužstvo pod vedením Jiřího Pokoje, manažera Milana Huzlíka a vedoucího Ladislava Kalandry. Po postupu z I.B třídy se stalo štikou I.A třidy a jako nováček si vedlo velice dobře. Výsledkem bylo 5.místo po podzimní části se ziskem 19 bodů. V zimní přestávce došlo ke změně na místě trenéra. Po Jiřím Pokojovi přichází Jan Nečas z Blanska. Na jaře získalo mužstvo opět 19 bodůa výsledkem bylo celkové 4.místo se ziskem 38 bodů. Celek hrál ve stejném složení jako v minulé sezoně, do mužstva přišel pouze brankář Jan Vafka, který se stal platnou posilou.

B mužstvo pod vedením Karla Pečinky, kterému vypomáhal dlouholetý trenér a funkcionář Antonín Havelka hrálo okresní přebor. Mužstvo bylo doplněno dorostenci Andrlíkem, Neubauerem, Ondruchem, přesto převažovali již starší hráči. Po slabším podzimu a 10.místě přišlo silnější jaro a mužstvo si vybojovalo 6.místo se ziskem 38 bodů. Nejlepším střelcem byl Rosťa Martínek s 8 brankami. Mužstvo před jarní sezonou opustil brankář Jan Přichystal na hostování do Sokola Velké Opatovice.

Trenér Luboš Kuda a vedoucí Miroslav Levý opět vedli dorost v I.třídě JmFŽ. Celek opustili Ondruch, Neubauer, Andrlík a Vondál, doplnění z žákovského mužstva však bylo dostatečné. Na hostování přišel ze Sokola Letovice talentovaný brankář Petr Hlaváček. Mužstvo skončilo po podzimní části na 4.místě a zůstalo na něm i v konečném účtování se ziskem 45 bodů. Nejvíce branek 14 zaznamenal Miroslav Šustr, z toho 12 na jaře. Miroslav Šustr – starší bratr momentálně známějšího Martina Šustra golmana ligové SIGMY OLOMOUC, v mládí neskutečný střelec.

Starší a mladší žáci hráli po postupu župní přebor JmFŽ. Pod vedením trenérů Pokoje a Kotrhonze (starší) a Koláře a Poulíčka (mladší) si jako nováčci vedli velmi dobře. Starší skončili na 4. místě se ziskem 46bodů, mladší o příčku níže se ziskem 50bodů.

Vzhledem k tomu,že po skončení soutěže došlo k rozšíření počtu účastníků Moravskoslezské ligy žáků, dostalo naše mužstvo možnost bojovat o tuto soutěž v kvalifikaci. Výbor oddílu kopané i přes zvýšené finanční nároky na tuto soutěž vzhledem k preferencím mládežnické kopané tuto možnost přijal a odměnou mu byly výborné výkony starších žáků, kteří v kvalifikačním turnaji porazili Žďár nad Sázavou 2:0, Slavičín 3:0. Tím postoupili do nejvyšší žákovské soutěže.

Na postupu se podíleli: Libor Kosička, Pavel Martínek, Zdeněk Maryška, Pavel Rychnovský, Petr Zezula, Jan Havlíček, Patrik Moskal, Petr Marek, Jan Kolář, Vlastimil Staněk, Vlastimil Bárta, Michal Čech, Petr Schon, Jiří Janíček, Miroslav Nečas, Jaroslav Kopecký, Petr Staněk (v polovině soutěže odešel do Boby Brno).

Patrik Moskal – juniorský mistr světa v ledním hokeji Petrohrad 2000.

Jan Kolář – dvojnásobný mistr republiky v ledním hokeji HC Pardubice (2005,2010).

Sezona 1995 -1996
A mužstvo před začátkem sezony opět změnilo trenéra. Jan Nečas dostal nabídku trénovat divizní čKD Blansko a přijal ji. Vzhledem k časové tísni se nepodařilo sehnat nového trenéra a tak se vedení mužstva ujal Milan Huzlík a Oldřichem Střížem starším. Před podzimem přišel do mužstva Milan Kobík ze Sokola Skalice a bylo prodlouženo hostování Jana Vafky. Z mužstva odešel Pavel Nečas, který přestoupil do Moravské Slavie Brno. V lednu se uskutečnil přestup Patrika Mullera z Lipové.

Po úspěchu z loňské sezony nastupovalo mužstvo do soutěže s ambicemi na přední umístění a někde se mluvilo i o postupových možnostech. Po slabším začátku se celek rozehrál a po podzimu skončil na 5.místě se ziskem 22bodů a ztrátou pouhé 4 body na vedoucí Slovan Břeclav.

Před jarní částí byla opět řešena otázka trenéra. K mužstvu se po roční přestávce vrátil Jiří Pokoj, aby se pokusil dohnat manko z podzimu. I přes dobré výkony v jarní části a zisk 32 bodů se však na postupové místo dosáhnout nepodařilo. Celkový zisk 54bodů nás zařadil na 3.místo. Ztráta za postupující Slovan Břeclav činila pouhé 2 body.

V B mužstvu pokračuje hráčská krize. Z dorostu přišel pouze Zdeněk Horák, Honza Vaněrek se po podzimu přestal na hřišti objevovat. Na jaře opětovně zahájil činnost bývalý dorostenec Pavel Fagulec. Problémy mužstva se projevili i na umístění v tabulce. Po podzimu bylo mužstvo na chvostu tabulky. V zimní pauze se chopili trenérské taktovky Ivo Chlup a Luboš Kuda a tradičně lepší jaro přineslo mužstvu 8.místo.

Dorostenecké mužstvo nám v této sezoně udělalo největší radost. Vítězství v B skupině I.třídy JmFŽ znamená postup do župního přeboru. Tento úspěch zavazuje všechny dorostence, aby pokračovali v úspěšné práci. Již pět kol před závěrem soutěže bylo o jejich postupu rozhodnuto a celkový náskok 13 bodů hovoří za vše. V podzimní části vedl mužstvo Luboš Cihlář, který navázal na práci, kterou v minulé sezoně započal Luboš Kuda. V jarní části vedla mužstvo dvojice Milan Pečinka – Josef Rychtařík, vedoucím byl Miroslav Levý.

Na postupu se podíleli tito hráči: Miroslav Fuchs, Pavel Ševčík, Luboš Andrlík, Miroslav Šustr, Jan Pavel, Lukáš Kotouček, Jan Hadáček, Roman Veselý, Zdeněk Oldřich, Jan Dvořák, Jaromír Kuda, Aleš Papoušek, Václav Látal.

Žáci hráli po úspěchu v minulé sezoně nejvyšší žákovskou soutěž moravskoslezskou žákovskou ligu. Od družstva odešel dlouholetý trenér a funkcionář Vladimír Kotrhonz. Starší žáky vedli Miloš Hlaváček a Leoš Poulíček mladší Antonín Kolář. Velkou aktivitou trenérů se podařilo mužstvo doplnit řadou hostujících hráčů, nejvyšší soutěž byla přesto nad jejich síly. Sestup zpět do župního přeboru není však žádnou tragédií. Na konci století a tisíciletí v polistopadovém období se snaží činovníci klubu zvládnout nelehký úkol – financování činnosti klubu v nových podmínkách při neúčasti podniku Minervy Boskovice jako generálního partnera a při zvyšujících se nákladech na chod klubu způsobeném rostoucí životní úrovní celé společnosti.

Nové tisíciletí

2001-2002
Dva velké úspěchy boskovické kopané Postup po 40 létech „A“ mužstva do krajského přeboru mužů pod vedením manažera Milana Huzlíka a trenérů Jiřího Vorlického a Bohumila Holého a historický postup žákovských týmů do nejvyšší soutěže této kategorie – Moravskoslezské žákovské ligy pod vedením manažera Jiříího Paděry a trenérů Bohumila Holého, Pavla Černického a Petra Odehnala. Dalším úspěchem je postup nově vybudovaného „B“ mužstva mužů pod vedením Miloše Hlaváčka v první sezoně ze IV.třídy do III.třídy okresní soutěže. V mužstvu přípravek se objevila talentovaná Kamila Veselá, pozdější reprezentantka ČR.

2002-2003
O pouhé 2 body nevyšel „A“ mužstvu 1. pokus o postup do divizní soutěže pod vedením trenérů Jiřího Vorlického a Bohumila Holého. Jiří Vorlický odchází na přestup do druholigové Jihlavy.

2003-2004
Sezona, v které se podařilo udržet žákům Moravskoslezskou žákovskou ligu. „A“ mužstvo pod vedením zraněného hráče Jiřího Vorlického skončilo uprostřed tabulky. „B“ mužstvu se těsně nepodařilo postoupit do nejvyšší okresní soutěže.

2004-2005
Změna názvu klubu na 1. FC Boskovice, převod majetku TJ Minerva Boskovice na město, vybudování umělého povrchu na tréninkovém škvárovém hřišti. Postup „B“ mužstva do Okresního přeboru mužů, sestup žákovských mužstev do Moravskoslezské divize.

2005-2006
Vysněný postup do divizní soutěže mužů je skutečností! V této sezoně pod názvem FC Nobica Boskovice, vedením trenéra Vítězslava Koldy a především díky v boskovických podmínkách dosud nevídané finanční podpory členů vedení klubu Tomáše Kopeckého a Leoše Davida se povedlo „A“ mužstvu postoupit do 4. nejvyšší fotbalové soutěže!!!

2006-2007
Do klubu se znovu vrací bývalý hráč a trenér Jiří Vorlický, kterého tísnivá finanční situace klubu nenechává lhostejným a s jehož jménem začíná nové období boskovické kopané. Vzniká nové vedení klubu v čele s Lubošem Cihlářem. V národním poháru jsme hostili mužstvo prvoligového Slovácka. Konečné 12.místo místo „A“ mužstva splnilo stanovené cíle před sezonou – udržení divizní soutěže. Po skvělém 6. místě po podzimní části se však nepodařilo zacelit místo v sestavě po odchodu nejlepšího střelce Jana Havlíčka do druholigového Hlučína na půlroční hostování a ukončení činnosti Dalibora Kocůrka, v posledních 5 utkáních jarní části mužstvo nezískalo ani bod. Jedním z hlavních partnerů klubu se stává Pivovar Černá Hora.

2007-2008
I když se na tuto sezonu vrátil Jan Havlíček, o záchranu účasti v divizní soutěži se tentokrát bojovalo do posledních kol jarní části soutěže. Rezervě mužů se nepodařilo postoupit do krajských soutěží. Trenéry byli v podzimní části Milan Strya, v zimní přípravě Rostislav Václavíček a v jarní části Jiří Vorlický.

2008-2009
Mužstva v této sezoně bojovaly pod změněným názvem klubu na FC Forman Boskovice vstupem generálního partnera klubu Pivovar černá Hora. Za zmínku stojí domácí pohárové utkání s prvoligovým Baníkem Ostrava, na který se přišlo podívat přes 3.000 diváků.

2009-2010
14. prosince 2009 oslavil 90. narozeniny člen klubu a bývalý předseda klubu pan Jaromír Staněk. 25. března 2010 měl 50. narozeniny Jiří Vávra, bývalý hráč a současný vedoucí „B“ mužstva mužů. Sestup po 4 sezonách „A“ mužstva mužů z divize do krajského přeboru vyvážili výborné výkony mužstva žen a všech mládežnických mužstev hrajících v popředí tabulek. Podařilo se odvrátit finanční zánik klubu s podporou budoucího nového generálního partnera klubu – OKL, a.s Bzenecký ocet.

2010-2011
V květnu 2010 na Valné hromadě bylo schváleno nové vedení klubu a sezona byla zahájena dne 19. června představením projektu „Novým směrem za jasným cílem aneb ke starým dobrým základům se chceme vracet“, s generálním partnerem OKL, a.s Bzenecký ocet a novým názvem klubu FC Boskovice. „A“ mužstvo posílili brankáři Petr Švéda a Michal Čech, Jan Havlíček, Jan Koudelka, David Müller, Radek Ošlejšek. Jan Pavel byl výraznou oporou. Bylo zavedeno pondělní relaxační plavání klubu v městském bazénu. Do Síně slávy byli uvedeni Milan Huzlík, Miroslav Levý, Jaromír Staněk a In memoriam Adolf Borek, Ladislav Kalandra, Vladimír Kotrhonz a Zdeněk Neubauer. V anketě fotbalista roku 2010 našeho okresu zvítězil Filip Adamec v kategorii dorostu, Pavel Martínek byl druhý v kategorii mužů. Jiří Vorlický se stal trenérem a zároveň osobností roku. Tyto individuální úspěchy potvrdili i úspěchy kolektivní. „A“ muži skončili druzí v krajském přeboru a postoupili do finále krajského poháru.  „B“ muži skončili v okresním přeboru na 5. místě, ženy v divizní soutěži na 6. místě, starší dorost v krajském přeboru na 5. místě, mladší dorost na 3. místě. „ A“ mužstva žáků skončila na 11. místě (starší), a 9. místě (mladší). Starší i mladší přípravka vyhrála okresní finále. Největší úspěch této sezony zajistilo klubu mužstvo mladší přípravky, které se v této sezoně stalo vícemistry České republiky.

2011-2012

I v této sezoně bylo pro členy klubu zorganizováno relaxační plavání v městském bazénu, podzimní část sezony byla zakončena akcí na hokejovém stadionu, večer bruslení spojený s vepřovými hody. Jarní část této sezony byla provázena radostnými, ale i smutnými událostmi v klubu, a to jak sportovními, tak životními. Třetím místem v anketě Nejlepší fotbalista okresu 2011 potěšil v kategorii mužů Antonín Preč, nejlepším hráčem přípravky se stal Lukáš Vorlický, mladších žáků Jiří Vorlický ml. a osobností fotbalu na okrese Jiří Vorlický st.. Mezi nejlepšími sportovci našeho města bylo vyhlášeno úspěšné mužstvo mladší přípravky. Mužstvo dorostu pod vedením Karla Dvořáka jako první naše dorostenecké mužstvo suveréně postoupilo z 1. místa krajského přeboru do divizní soutěže. Na druhou stranu ukončil spolupráci s naším klubem generální partner OKL a.s. Bzenecký ocet z důvodu neplnění trojdohody ze strany vedení města s klubem. V červnu jsme se rozloučili s Pavlem Starou (48) a Petrem Holcnerem (13), kteří byli našimi členy a zemřeli ve velmi mladém věku.

2012-2013

Poslední sezona pod vedením klubu Jiřím Vorlickým a Josefem Dvořáčkem. Klub ztratil podporu generálního partnera – OKL, a.s Bzenecký ocet a dostal se do finančních problémů. Další příčinou těchto problémů byla nejednotnost názorů vedení města s vedením klubu na dění v našem městě. Podpora města a odchod řady partnerů, kteří finančně podporovali náš klub, přiměly Jiřího Vorlického k rozhodnutí ukončit práci v našem klubu a odešel do FC Zbrojovky Brno. „A“ muži sestoupili z krajského přeboru do krajských soutěží, pod hlavičkou „B“ mužů nastoupilo ve III. třídě okresních soutěží mužstvo Valchova, touto sezonou se rozloučilo s činností mužstvo žen. Dorostenci udrželi svá mužstva v divizi a mládežnické oddíly svá postavení v okrese i kraji. Mužstvo starší přípravky se stalo přeborníkem kraje, když pod vedením trenéra Josefa Vykoukala zvítězilo ve finálovém turnaji v Šardicích. Nejsmutnější zprávy této sezony přišly v lednu a březnu 2013, kdy zemřeli členové klubu Miloš Hlaváček (48) a Jaromír Staněk (93). V březnu byl sportovcem roku 2012 města Boskovic vyhlášen Lukáš Vorlický, trenérem roku Karel Dvořák, mužstvem roku starší dorost klubu. Do Sportovní síně slávy byl uveden In memoriam pan Adolf Borek držitel ceny Dr.Václava Jíry, dlouholetý hráč, trenér a funkcionář našeho klubu, krajského i okresního svazu.

2013-2014

Valná hromada odsouhlasila 10 členný výkonný výbor FCB a ten se počínaje datem 1.7.2013 ujímá nelehké úlohy vyvést fotbal zpět na takovou úroveň, kam historicky patří a kde by ho chtěli vidět jak členové klubu, tak široká fotbalová veřejnost v Boskovicích. V čele výboru stanul nový předseda Radek Stříž – fotbalista, odchovanec boskovické kopané. Dalšími členy se stali: místopředsedové Václav Borek, Antonín Kolář a MuDr.Pavel Menšík, jednatel Mgr.Milan Strya a ostatní členové: Dominik Božek, Jan Hadáček, Oldřich Kovář, Antonín Oujezdský a Jiří Vávra. Struktura týmů byla prakticky zachována. K mužům A přibyli muži B nyní již pod hlavičkou FCB. Dorost měl v soutěžích družstvo starších a mladších dorostenců, žáci 1 mužstvo starších a 2 mužstva mladších a v kategorii přípravek nastupovaly do soutěží celkem 3 týmy. V kase bylo minimum financí a tak mezi hráči, trenéry či funkcionáři zavládl opět ryzí amatérismus. O to větší nadšení do práce bylo od lidí, co klub neopustili cítit. Výsledky po skončení nové startovací sezóny jsou pro všechny tou největší odměnou. A muži zkonsolidovali svůj tým a pod vedením mladé trenérské dvojice Jan Havlíček a Lukáš Martínek obsadili v konečném účtování s perspektivním týmem plným odchovanců či vlastních dorostenců krásné 3. místo v 1.A třídě jihomoravské skupiny A. Muži B s velkým náskokem byli dokonce první ve IV. třídě okresních soutěží a vybojovali si tak postup zpět o třídu výš. Dorostenci trochu doplatili na předčasný odliv hráčů do týmu dospělých. Jejich umístění v moravskoslezké divizi tak rozhodně neodpovídalo ambicím a složení týmu. Poděkování však patří Milanu Stryovi, který po celou sezonu podporoval přechod dorostenců do vyšších věkových kategoriích. V družstvech žáků jsme opět dosáhli výborných výsledků. Starší žáci většinou hráli v neúplném složení a i přesto bojovali v popředí tabulky své třídy. Mladší měli v soutěžích 2 týmy a oba své soutěže jednoznačně vyhrály. Zdá se, že v kategorii mladších žáků se nám rýsuje dobrá fotbalová budoucnost – uvidíme. Trenérsky nám u žáků velice pomohl pan Vladimír Petrů rovněž fotbalista a odchovanec klubu, který v průběhu sezóny mužstvo převzal a navázal tak na tradici vlastních trenérů u mládežnických týmů. Družstva přípravek nedosáhla výrazných úspěchů jako v letech minulých. Vidíme v nich však šikovné kluky, kteří mají fotbalovou budoucnost před sebou. Mládežnické týmy byly pravidelně doplňovány novými tvářemi. Zvláště nábory hráčů do žáků a přípravek nám rozšířily naši fotbalovou základnu. V Boskovicích v letošním roce začalo 100% fungovat motto klubu: FC Boskovice bavíme se hrou – bavíme se fotbalem. Nemohli bychom však tak činit bez podpory města a sponzorů, kteří k nám opět našli cestu zpět a nových, kteří se rozhodli náš klub podporovat. Všem jsme několikrát vyjádřili svůj dík. Jsme si moc dobře vědomi, že bez jejich podpory bychom klub na takové úrovni jen stěží udrželi.

2014-2015

Výkonný výbor pokračoval v započaté práci a pro sezonu 2014/15 navázal spolupráci s fotbalovým klubem 1.SK Prostějov. Ta se odehrávala na dvou úrovních. U mládeže a také u A mužstva dospělých, kde jsme dohodli spolupráci na úrovni tzv. Farem. V praxi to znamenalo možnost výměnu hráčů pro mistrovská utkání ať už směrem z Boskovic do Prostějova či opačně. Prostějovští toho využili zejména na konci podzimní sezony, kdy měli řadu hráčů mimo hru, my jsme v úvodu sezony zařadili několikrát vybrané jednotlivce do sestavy na obsazení problematických postů, avšak v jarní polovině sezony se jednalo spíše o výpomoc sporadickou. Mužstvo již bylo dostatečně konsolidováno a tak toho nebylo ani třeba. Sportovními úspěchy sezony byl bezesporu postup A mužstva do Krajského přeboru. Již 5 kol před koncem bylo o našem postupu prakticky rozhodnuto. Těžko se bude opakovat jarní polovina sezony a naše šňůra 10 zápasů bez ztráty bodu. Další dvě 1. místa obsadila mužstva mladších žáků s A mužstvem v 1. třídě krajské soutěže a s B mužstvem v Okresním přeboru OFS Blansko. Rovněž mužstvo starší přípravky A se stalo přeborníkem okresu Blansko ve své katagorii. I ostatní mužstva však nezklamala. B muži ve III. třídě často potrápili i favority soutěže a nakonec obsadili konečné 6. místo. Dorostenci hrající Divizi soutěž i pro nadcházející ročník udrželi a to je jistě velkým úspěchem. Divize je již velmi kvalitní soutěží. U nejmenších z mužstev přípravek nehodnoťme jejich umístění, ale především zápal a nadšení pro fotbal a těm našim nejmladší rozhodně nechybí. Celkově je nutno hodnotit sezonu 2014/15 jako mimořádně úspěšnou.

2015-2016

Již o letní přestávce se těšili boskovičtí fotbalisté z nově rekonstruované umělky. Vyměnil se trávník a přibyly stožáry umělého osvětlení. Jak je důležité mít tuto náhradní hrací a zejména treninkovou plochu, víme už 10 let, co nám nezjištně hřiště s umělým povrchem slouží. Na konci kalendářního roku fotbalisté svolali valnou hromadu, která potvrdila všechny stávající členy výkonného výboru ve svých funkcích na další, tentokrát pětileté období. FC Boskovice je od roku 2016 dle legistlativy zapsaným spolkem. Co se týče sportovních úspěchů, máme být na co hrdi. A mužstvo jako nováček uhájilo i do další sezony svou účast v Krajském přeboru JmKFS. Pomoc hráčů z prostějovského 1.SK byla v této sezoně minimální a byla řešena zejména na pozici bránkáře. Vzhledem k tomu, že pro sezonu 2016/17 již farmy nebudou existovat dostávali od trenérů další nové příležitosti zejména naši mladí hráči. B mužstvo obsadilo v III. třídě okresní soutěže 1. postupové místo a od nové sezony bude účastníkem Okresního přeboru blanenského okresu. Dorostenecká mužstva starších a mladších dorostenců udržela své pozice v divizní soutěži. Žákovské týmy díky 1. místu v 1. třídě JmKFS starších žáků postoupily do Krajského přeboru. Tak jako už u těchto mužstev bývá čeká i nás v žákovských mužstvech generační výměna, ale máme množství šikovných kluků, kteří si zahrají ve vyšší třídě a jistě to prospěje jejich fotbalovému růstu. Mužstva přípravek starší i mladší mají dostatek talentovaných kluků a nás zejména těší, že po letech přibylo u této věkové kategorii množství trenérů bývalých i současných fotbalistů, kteří jsou zárukou správného vedení dětí této věkové kategorie. Sezona 2015/16 nás znovu utvrdila, že v klubu jdeme správnou cestou a směrem, kterým jsme v létě roku 2013 vykročili.

2016-2017

Mužstvo A mužů se v Krajském přeboru umístilo na 9. místě tabulky. Zejména vydařený podzim nám dal klid i do jarních zápasů a tak jsme neměli žádné sestupové starosti. Rovněž B tým si jako nováček okresního přeboru vedl v soutěži dobře a konečné 9. místo je toho důkazem. Svou úspěšnou sezonu v samotném závěru soutěžního ročníku potvrdil výhrou v Poháru OFS Blansko. Pozitivní proměnou prošlo B mužstvo zejména v jarní části soutěže, kdy stále více prostoru dostávali v týmu perspektivní dorostenci. Dorosty po letech v divizi, díky reorganizaci soutěže sestoupily do Krajského přeboru JmKFS. Tak jako každým rokem dochází u dorostu k hráčské výměně. Hráče věkem dospělé nahrazují věkově mladší. Tentokrát přichází do dorostu hráči ročníku 2002, s kterými jsme zažili řadu krásných fotbalových úspěchů, tak budeme věřit, že se prosadí i v této věkové kategorii. B mužstvo dorostu, kde nastupovali hráči bez věkového limitu starší/mladší vyhrálo v Okresním přeboru okresu Blansko a postoupilo do 1. třídy JmKFS. Tři dorostenecká mužstva v krajských soutěží dávají možnost kvalitní hráčské praxe celému kádru mladších i starších dorostenců a znovu potvrzují o dobré práci v klubu s mládeží. Žákovské týmy starších a mladších žáků se umístily na krásných třetích místech Krajského přeboru JmKFS. Starší žáci se dočkali svého ocenění, když byli vyhlášeni mezi nejlepšími sportovními kolektivy Města Boskovic za kalendářní rok 2016. V mužstvech přípravek či předpřípravek máme dostatek hráčů a co je důležité, stará se o ně dostatek kvalitních trenérů, zejména bývalých fotbalistů FCB.

2017-2018

Tato fotbalová sezona patří výsledkově mezi nejúspěšnější sezony posledních let. A mužstvo mužů se již od podzimu zabydlelo ve středu tabulky a nebylo žádných pochyb, že by mělo mít sestupové starosti. Naopak, jarní výsledky ho zařadily na krásné 7. místo Krajského přeboru. Kádr týmu se stabilizoval, v sestavě už tradičně dostávali příležitost odchovanci klubu a byli do ní stabilně zařazováni hráči dorosteneckého týmu. B mužstvo mužů bylo překvapením okresního přeboru. Jeho 2. místo v tabulce je úspěchem stabilního kádru starších hráčů doplňovaným hráči širšího kádru A mužstva a dorostenci. První zkušenosti s mužským fotbalem v něm získával brankář Jirka Borek, ve svých 15 letech v něm odchytal 9 zápasů a všechny byly vítězné. Výborně fungovala spolupráce trenérů A mužstva a dorostu s vedením B týmu. Starší dorostenci od podzimu drželi první místo v tabulce, jediný bod jim nakonec scházel, aby postoupili do divize. Po zásluze byli oceněni mezi sportovními kolektivy Města Boskovic. Jejich hráči byli zejména v jarní části často přednostně zařazování do sestavy týmu dospělých, kde získávali vyšší herní praxi než v dorosteneckých soutěžích. Mladší dorostenci patřili po celou soutěž do popředí tabulky. Jejich konečné 6. místo je dobrým předpokladem pro dobré umístění i v nadcházející sezoně. V té bychom měli rádi i postupové ambice. Kádr týmu je dostatečně široký, herní praxi získávali tito dorostenci i ve svém B týmu, kde se hraje bez věkového omezení starší/mladší se staršími protivníky. Žákovská sezona byla vydařená, i když se to z pohledu na konečná umístění mnohým nemusí tak jevit. Obě mužstva nastupovala s věkově mladšími hráči a tak 5. místo v tabulce starších žáků a 7. místo jejich mladších kolegů jsou vnímána pozitivně. Od příští sezony startují i B týmy žáků v krajských soutěžích a tak herní praxe celých kádrů mužstev starších i mladších žáků bude pro následující ročník maximální. Hráči mužstev přípravek dělali již tradičně pod vedením množství zkušených trenérů výrazné herní pokroky, zdokonalili se ve svých herních schopnostech a dovednostech a hlavně si fotbalu užívali. Ti vůbec nejmladší překonávali své prvotní herní i výsledkové nezdary. Jejich nadšení, zápal do hry a elán však překvapily i trenéry samotné. Udělali neskutečný pokrok a jejich hra byla více jak překvapující.

2018-2019

A mužstvo mužů obsadilo stejně jako v minulém ročníku 7. místo Krajského přeboru. Sezona však byla naprosto odlišná. Zažili jsme snový podzim, po kterém jsme byli na neuvěřitelném 1. místě. Vše se dařilo herně i výsledkově. O to krutější bylo jaro a zejména závěr sezony, který se našemu Áčku nevydařil a tak konečné 7. místo je tentokrát nakonec zklamáním.  B tým mužů splnil svůj cíl, stal se vítězem Okresního přeboru a postupuje do 1.B třídy. Pomohli k tomu hráči stávajícího kádru B mužstva, ale i hráči A týmu a dorostenců, kteří byli do zápasů nasazováni. Dorost obsadil stejně jako v loňské sezoně 2. místo, když o jeho umístění a nepostupu do divize rozhodl až poslední zápas. Potřebovali jsme vyhrát, soupeři stačila remíza, která odsunula náš tým na stříbrnou příčku Krajského přeboru. Žáci si drží svůj vysoký standart. V krajském přeboru obsadili starší 3. místo a mladší překvapili svým 2. místem v soutěži. B týmy žákovských kategorií hráli krajskou 1. třídu, herní příležitost tak mohli dostávat všichni hráči žákovských kádrů. Starší i mladší přípravky měly v okresní soutěži po dvou týmech. Jejich A mužstva patřila k nejlepším v tabulkách, mladší přípravka se stala přeborníkem okresu a v krajském finále JmKFS obsadila konečné 5. místo.

2019-2020

Celá sezona byla pro všechna naše mužstva zastavena celosvětovou pandemií koronaviru. Výkonný výbor FAČR na svém zasedání konstatoval, že pokračování amaterských soutěží představuje nepřijatelná zdravotní rizika. Veškeré mistrovské a pohárové amaterské soutěže se na celém území ČR ukončily ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstalo podle stavu k danému dni. Kluby ze soutěží ani nepostoupily ani nesestoupily. V praxi to všechny naše týmy znamenalo, že ze sezony 2019/20 byla odehrána pouze její podzimní část.

Naše A mužstvo bylo v tom čase na krásném 2. místě Krajského přeboru. Pro podzimní část se do týmu po letech vrátil Jirka Fadrný, mužstvo hrálo v dobré formě a brankář Jindra Bednář se stal nejlepším brankářem podzimní části, když udržel 6x nulu pro náš tým. Naši B muži nezačali po postupu do 1.B třídy dobře. Po podzimu byli v soutěži na posledním místě a v té nadcházející je čeká nutnost přehodnocení přístupu hráčů k treninkovému procesu, na který navazují dobré výsledky v jednotlivých zápasech. Dorostenci si drželi svůj vysoký standart. Starší obsadili 2. místo Krajského přeboru a mladší byli ve stejné soutěži na 5. místě. K největšímu progresu došlo u žákovských týmů. Náš klub obdžel licenci Sportovního střediska mládeže a naše týmy U15, U14 hrály Moravskoslezskou žákovskou divizi a týmy U13 a U12 se staly účastníky nejvyšší žákovské soutěže na Moravě. Naše mužstva přípravek měla své týmy v okresních soutěží přípravek. Všechny týmy byly v popředí tabulek. Vinou koranaviru bohužel k závěrečným finalovým turnajům o krajského přeborníka v jednotlivých kategoriích dojít nemohlo.

2020-2021

Sezona byla opět poznamenána celosvětovou pandemií koronaviru. V tomto ročníku byla v amatérských soutěžích odehrána pouze část podzimních zápasů a nakonec výkonný výbor FAČR na svém zasedání na počátku května 2021 rozhodl o ukončení veškerých amatérských soutěží od třetí ligy níže včetně mládežnických soutěží. Ze soutěží se nesestupovalo ani nepostupovalo, průběžné tabulky byly zkresleny nestejnoměrným počtem odehraných zápasů dané soutěže. Rozhodnutí se týkalo všech týmů FC Boskovice. Nejvýznamnějším úspěchem klubu byla skutečnost, že jsme obdrželi status Sportovního střediska mládeže pro kalendářní rok 2021. Pro klub to znamená významnou podporu práce s mládeží i do dalšího období.

Chronologický přehled

 • 1921 – zakládaní fotbalových oddílů na území města dle spolků: židovský spolek Macabi, SK Boskovice, Rudá Hvězda Boskovice, Mazuráci Boskovice
 • 1921-1925 – nebyl samostatný předseda, kopaná součástí SK Boskovice, předseda pan Linda, který nebyl kopané nakloněn a žádal její zrušení.
 • 1926 – AC VELEN BOSKOVICE
 • 1926-1931 – Ferdinand Richter právník, který se zasloužil o osamostatnění kopané a založení AC VELEN BOSKOVICE
 • 1931-1939 – Leo Braun továrník, hlavní mecenáš klubu, který jako občan židovské národnosti byl v roce 1940 odvlečen a umučen v nacistickém koncentračním táboře.
 • 1939-1940 – Theodor Chalupa živnostník a mecenáš kopané.
 • 1941-1943 – Karel Kozák hoteliér na náměstí, příznivec a mecenáš boskovické kopané. Scházeli se u něj hráči a příznivci a během války dostávali kalorie(večeře).
 • 1943-1946 – Antonín Cibulka krejčí, továrník a výrobce oděvů, mecenáš kopané.
 • 1948 – TJ MINERVA BOSKOVICE
 • 1948-1950 – Oldřich Chlup bývalý hráč kopané, organizátor přestavby stadionu, pracovník Minervy.
 • 1951-1959 – Arnošt Bena vedoucí prodejny obuvi, přítel sportu, dobrý organizátor a ekonom.
 • 1960-1961 – Miroslav Navrátil bývalý hráč kopané, pracovník Minervy, předseda ZV ROH, obětavý funkcionář.
 • 1962-1964 – Jan Sušil pracovník Minervy, vedoucí odbytu.
 • 1965-1968 – Miroslav Navrátil staronový předseda.
 • 1968-1970 – Josef Vašíček cukrář, bývalý hráč kopané, jeho syn byl v 70. letech vynikající záložník.
 • 1971-1978 – Jaromír Staněk pracovník Minervy, dobrý organizátor a ekonom, obětavý funkcionář klubu.
 • 1979-1992 – Antonín Král dlouholetý pracovník tělovýchovy, obětavý fotbalový funkcionář.
 • 1992-2001 – Jaroslav Dohnálek předseda oddílu kopané, bývalý hráč, starosta města Boskovice.
 • 2001 – Aleš Hauzar.
 • 2001-2004 – Josef Dvořáček (předseda klubu), Zdeněk Neubauer st. (sekretář klubu), Leoš David (manažer klubu), VV – Karel Dvořák, Aleš Hauzar, Milan Huzlík, Antonín Kolář, Miroslav Levý, Jiří Paděra.
 • 2004-2005 – Jaroslav Korčák (předseda klubu).
 • 2005-2006 – Tomáš Kopecký (prezident klubu), Leoš David (manažer a finanční mecenáš klubu).
 • 2006-2008 – Luboš Cihlář (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV – Zdeněk Bušina, Gustav Grûn, Jiří Paděra, Jiří Vorlický.
 • 2008-2009 – Pavel Holcner (předseda klubu).
 • 2010 – FC BOSKOVICE o.s.
 • 2010-2013 – Jiří Vorlický (koordinátor), Josef Dvořáček (organizačně-provozní manažer), Mario Kubec (manažer pro komunikaci a vnější vztahy).
 • 2013 – 2015 – Radek Stříž (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV – Václav Borek, Dominik Božek, Jan Hadáček, Antonín Kolář, Oldřich Kovář, MuDr.Pavel Menšík, Antonín Oujezský, Jiří Vávra.
 • 2016 FC BOSKOVICE z.s.
 • 2016 – 2021 – Radek Stříž (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV – Václav Borek, Dominik Božek, Jan Hadáček, Antonín Kolář, Oldřich Kovář, MuDr.Pavel Menšík, Antonín Oujezský, Jiří Vávra.
 • 2021 – Radek Stříž (předseda klubu), Milan Strya (sekretář), VV – Patrik Bayer, Jan Havlíček, Antonín Kolář, Oldřich Kovář, MuDr.Pavel Menšík, Antonín Oujezský, Vlastimil Slaný, Jiří Vávra.